ଆମଜନ ର ଗ୍ରେଟଶେଭିଂ ଡ଼େ ଅଫର |

0
158

ଆମଜନ ନିଜ ଗ୍ରାହକ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇଆସିଛି ଆକର୍ଷଣୀୟ ଅଫର | ଏହା ଗ୍ରେଟଶେଭିଂ ଡ଼େ ସେବା ଜରିଆରେ ଆକର୍ଷିତ କରିଛି |ଏହି ଅଫର ରେ ଫେସନ, ଏଲକେଟ୍ରୋନିକ ଆସେସୋରିସ, ମୋବାଇଲ, ଫର୍ଣ୍ଣିଚର ଇତ୍ୟାଦି ସାମିଲ ହୋଇଛି |
ଫେସନ-୫୦ ରୁ ୮୦ %
ଏଲକେଟ୍ରୋନିକ ଆସେସୋରିସ – ୫୫%
ମୋବାଇଲ -୩୫%
ଫର୍ଣ୍ଣିଚର-୬୦%